تدریس عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه آموزشی بیماری های گندم

دکتر محمدعلی آقاجانی عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان چهارشنبه ۹۸/۱/۲۸ در کارگاه آموزشی بیماری های گندم آخرین یافته های این حوزه را ارایه نمود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، کارگاه آموزشی بیماری های گندم و به مدت یک روز در مزرعه آقای ایمانی روستای نصرت آباد شهرستان علی آباد کتول اجرا و با حضور محققان این مرکز، کارشناسان دفتر گندم سازمان، کارشناسان و کشاورزان علی آباد و شهرستان های گنبد، رامیان و آزادشهر برگزار شد و دکتر محمدعلی آقاجانی، با ارایه مطالبی در رابطه با «راهنمای پایش، یادداشت‌برداری و ارزیابی بیماری‌های مهم گندم »، به تدریس روش‌های استاندارد یادداشت برداری بیماری‌های گندم در طرح‌های پایش و پیش آگاهی پرداخت.

پاسخ دهید