ساخت برنامه تلویزیونی کشاورزی و توسعه با حضور پژوهشگر بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پژوهشگر بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در رابطه با بیماری مهم سیب زمینی استان با سیمای جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه ۹۸/۱/۲۸ به گفتگو نشست.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر محمدعلی آقاجانی عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی این مرکز، در برنامه تلویزیونی ” کشاورزی توسعه” با موضوع شناسایی و مدیریت بیماری بادزدگی سیب زمینی استان شرکت نمود.

پاسخ دهید