حضور رییس مرکز و رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در گردهمایی تدوین بسته حمایتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاوررزی در توسعه و رونق تولید دانه های روغنی

دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز و دکتر حسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان رئیس کارگروه اقلیم گرم و مرطوب و رئیس کارگروه اقلیم سرد و معتدل، در گردهمایی تدوین بسته حمایتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاوررزی در توسعه و رونق تولید دانه های روغنی که سه شنبه ۳ اردیبهشت جاری در سالن اندیشه برگزار شد حضور یافتند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گردهمایی تدوین بسته حمایتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاوررزی در توسعه و رونق تولید دانه های روغنی با حضور دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری، دکتر دانشیان مدیر کل دفتر امور پژوهشی و رئیسان کارگروه های اقلیمی توسعه کشت دانه های روغنی برگزار شد.
دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان، این گردهمایی را در راستای هم اندیشی بخش اجرا و بخش تحقیقات در زمینه توسعه دانه های روغنی حائز اهمیت دانست و بیان داشت:  این گردهمایی در ادامه جلسه هم اندیشی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی است که در راستای عملیاتی نمودن انتظارات بخش اجرا، بخش تحقیقات در قالب ۴ کارگروه اقلیمی اقدام به برگزاری نشست های تخصصی برای تدوین بسته های علمی کشت دانه های روغنی در مناطق سرد و معتدل، گرم و مرطوب، گرم و خشک، اقلیم ناحیه خزری ( شالیزار) نموده است.
وی تدوین این بسته حمایتی را در تحقق اهداف  بخش اجرا در زمینه”اختصاص ۱۵ درصد از سطح زیر کشت گندم و جو به کشت دانه های روغنی” سودمند دانست و بیان داشت: این بسته علمی که به منظور حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی، از سوی همکاران بخش تحقیقات تدوین می شود باید با بکارگیری یافته های تحقیقاتی و با در نظر گرفتن اقلیم های متنوع،  به گونه ای کاربردی برای بخش اجرا تهیه شود تا بتوان به عمل به آن، گام به گام به سوی افزایش میزان تولید روغن و کنجاله قدم برداشته  و به تدریج از میزان  وابستگی به واردات این کالاهای اساسی کاسته شود.
وی هم چنین با اشاره به ضرورت ارائه راهکار فوری برای کاهش خسارت های وارد شده از سیل اخیر در بخش کشاورزی بیان داشت: با توجه به گزارش های واصله از استان هایی از جمله لرستان ، گلستان ، خوزستان و سایر استان هایی که در سیل اخیر، درگیر خسارت قابل توجه در تولیدات کشاورزی استان هستند، لازم است کلیه موسسه های تحقیقاتی سازمان، پیرامون این موضوع که  برای جبران خسارت اراضی زیر کشت که صددرصد دچار آبگرفتگی شده و از بین رفته است راهکاردهند که چه اقدامی به عنوان کشت جایگزین قابل اجرا است به نحوی که بتوان  از کاهش میزان تولیدات کشاورزی استان جلوگیری کرد.
دکتر ارژنگ جوادی قائم مقام معاونت پژوهش و فناوری با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکرد مناسب در بخش کشاورزی با توجه به افزایش میزان باران های سیل آسا بیان داشت: با توجه به موضوع سیل که اخیرا در بخش وسیعی از کشور در حال وقوع است لازم است جهت گیری بخش تحقیقات کشاورزی نیز به منظور بازگرداندن منافع این بارندگی ها به عرصه به گونه ای تغییر کند که بتوان برای مدیریت بهینه آب برنامه ریزی کرد.
وی با اشاره به این مطلب که آبیاری و مکانیزاسیون کشاورزی دو زمینه ای است که نیازمند بازنگری در رویکرد است بیان داشت: مزارع کشور در حال حاضر متاثر از موضوع سیل است که ضرورت دارد در موضوعاتی از جمله کشاورزی حفاظتی ، خاک ورزی ، مدیریت آب و بذر، مکانیزاسیون و ادوات کاشت برای شرایط جدید برنامه ریزی شود.

دکتر دانشیان مدیر کل دفتر امور پژوهشی سازمان ضمن اعلام برنامه این گردهمایی دو روزه ، رئوس الزامات تدوین بسته حمایتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی را با تاکید بر وظایف کارگروه های اختصاصی اقلیمی بیان داشت و با برقراری ارتباط برخط از طریق وب کنفرانس، پیشنهادات و نقطه نظرات رئیسان موسسه های مادری مرتبط با موضوع کشت دانه های روغنی نیز لحاظ شد.
در ادامه هر یک از رئیسان کارگروه های اقلیمی از جمله خانم دکتر حسینی رئیس کارگروه اقلیم ناحیه خزری (شالیزاری) ،دکتر فرجی رئیس کارگروه اقلیم گرم و مرطوب، دکتر فنایی رئیس کارگروه اقلیم گرم و خشک، دکتر مختار پور رئیس کارگروه اقلیم سرد و معتدل با تشکیل جلسات جداگانه به همراه اعضای کارگروه های اختصاصی، رئوس برنامه های تنظیم شده برای  توسعه کشت دانه های روغنی در اقلیم های زیر مجمموعه کارگروه خود را مورد بررسی قرار دادند و برای تدوین بسته های علمی و دستورالعمل های فنی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

پاسخ دهید