برگزاری دوره آموزشی شیوه ارزش گذاری دانش فنی به همت مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی شیوه ارزش گذاری دانش فنی/ فناوری در روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با هماهنگی و مدیریت و برنامه ریزی معاونت پژوهشی، فناوری و انتقال یافته های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و با حضور اعضای هیات علمی این مرکز، موسسه تحقیقات پنبه و مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان در سالن اجتماعات موسسه تحقیقات پنبه کشور برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، از اهداف برگزاری این دوره آموزشی می توان به آشنایی با انواع دارای های فیزیکی و نامشهود،روند رشد دارایی های فکری در دنیا،مفهوم ارزش گذاری،معرفی رویکردهای اساسی ارزش گذاری،ارزیابی های مالی، اقتصادی ، تهیه و تدوین برنامه های کسب و کار و… اشاره نمود. در این راستا پس از برگزاری این دور، محققان با نحوه ارزشگذاری دانش فنی / فناوری آشنایی پیدا نمودند.

پاسخ دهید