برگزاری روز مزرعه کلزا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

روز مزرعه کلزا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با هماهنگی مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش استان، مراسم روز مزرعه کلزا با حضور محققان، کارشناسان و کشاورزان پیشرو و مروجان پهنه شهرستان‌های غرب استان گلستان، در ایستگاه تحقیقاتی گرگان برگزار شد در این برنامه گروه محققان مرکز: دکتر پیغام زاده، مهندس مریم غزائی یان، دکتر حجت اله ربانی نسب، مهندس علیرضا ساوری نژاد، دکتر ثمانه ملک شاهکویی و مهندس حمیدرضا صادق نژاد، آخرین دستاوردهای ارزشمند این حوزه و نکات فنی در خصوص ارقام زراعی مناسب استان، تغذیه، آفات، بیماری‌ها، علف‌های هرز و برداشت گیاه کلزا توضیحات کامل برای حاضران ارائه نمودند.
خاطر نشان می سازد در این برنامه مهندس محمد سبزه مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز حضور داشتند.

پاسخ دهید