بازدید دوره ای طرح “سازگاری ارقام و ژنویپ های پکان در استان گلستان” توسط پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

بازدید دوره ای طرح “سازگاری ارقام و ژنویپ های پکان در استان گلستان” در مزرعه کشاورز توسط محقق مربوطه، مهندس مینا غزاییان پژوهشگر گروه باغبانی بخش تحقیقات زراعی و باغی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۸ صورت گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه یادداشت برداری مربوط به وضعیت گلدهی و میزان رشد انجام شد و توصیه های لازم مربوط به تغذیه و وجین علف های هرز به باغدار داده شد.
مهندس مینا غزاییان در خصوص اهداف اجرای این طرح گفت: هدف از اجرای این طرح بررسی سازگاری ژنوتیپ های برتر منتخب پکان از سطح استان و نیز برخی ارقام تجاری در شرایط باغدار و معرفی ارقام مناسب برای مناطق مختلف استان در آینده می باشد. پکان یا گردوی گرمسیری با نام علمی Carya illinoensis تنها جنس از خانواده Juglandaceae است که نیاز سرمائی پائینی داشته و شرایط گرم منطقه را بخوبی تحمل کرده و در مقایسه با گردوی ایرانی، محصول مناسب با کیفیت بالائی تولید می کند.
پژوهشگر گروه باغبانی در ادامه گفت: توسعه کشت درخت پکان در مناطق گرم استان از جهات مختلفی می تواند اهمیت داشته باشد. از یک سو به عنوان یکی از محصولات گروه خشکبار با ارزش غذائی بالا در مناطق گرم است. از سوی دیگر، بعضی از ارقام پررشد مانند رقم شوشونی در عین تولید محصول، به دلیل داشتن تاجی گسترده و اسکلت چوبی محکم، گونه مناسب باد شکن در مقابل بادهای گرم منطقه است. همچنین همانند گردوی ایرانی با داشتن چوب باکیفیت بالا، در صنایع چوب بویژه در تهیه روکش برای وسایل چوبی لوکس، کاربرد فراوانی دارد.

پاسخ دهید