برگزاری تور رسانه ای و بازدید از دستاوردها و پروژه های تحقیقاتی گندم نان دیم آسمان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

تور رسانه ای بازدید از برنامه ها، دستاوردها و پروژه های پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با موضوع گندم نان دیم آسمان در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸در ایستگاه تحقیقاتی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با هماهنگی روابط عمومی مرکز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این تور رسانه ای که با حضور مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس و دکتر حسن قوجق پژوهشگر غلات و مهندس محمد حسن پناه مسول روابط عمومی مرکز و خبرنگاران نمایندگان صدا و سیما، مطبوعات سراسری و خبرگزاری ها برگزار شد اصحاب رسانه حاضر ضمن حضور در مزارع پژوهشی ایستگاه و رویت دستاوردهای ارزشمند پژوهشی در این حوزه و مقایسه آن با سایر ارقام، در جریان روند انجام این مهم قرار گرفتند و با توضیحات فنی مهندس حقیقی و دکتر قوجق، از نزدیک با فعالیت های و آخرین دستاوردهای این حوزه آشنا شدند.

پاسخ دهید