تدریس عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه آموزشی ترویجی شناسایی و مدیریت بیماری بادزدگی سیب زمینی

دکتر محمدعلی آقاجانی معاون آموزشی و عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ۵ اردیبهشت ۹۸ در کارگاه آموزشی ترویجی شناسایی و مدیریت بیماری بادزدگی سیب زمینی آخرین یافته های این حوزه را ارایه نمود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، کارگاه آموزشی ترویجی شناسایی و مدیریت بیماری بادزدگی سیب زمینی و به مدت یک روز در ۲ بخش تئوری و عملی که بخش عملی آن در مزرعه کشاورزان سرخنکلا اجرا و با حضور محققان این مرکز، کارشناسان سازمان و کشاورزان شهرستان برگزار شد و دکتر محمدعلی آقاجانی، با اشاره به مزارع موجود، آخرین اطلاعات علمی کاربردی و دستاوردهای پژوهشی این حوزه را در اختیار کشاورزان و جامعه بهره بردار قرار داد.

پاسخ دهید