بازدید دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی و پروژه‌های به‌نژادی غلات، حبوبات و دانه های روغنی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله (گرگان) وابسته به این مرکز بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: در این برنامه دانشجویان رشته های کشاورزی از آزمایشات و پروژه های تحقیقاتی غلات، دانه های روغنی، حبوبات و بویژه باقلا بازدید نموده و با توضیحات پژوهشگران متخصص بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز با نحوه اجرای آزمایشات، مراحل کاشت و داشت و برداشت، اصلاح و به‌نژادی، مراحل تولید بذر و دستاوردهای تحقیقاتی آشنا ‌شدند.