برگزاری کارگاه آموزشی خشکه کاری برنج به همت پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کارگاه آموزشی خشکه کاری برنج روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ در محل سالن اجتماعات تعاون روستایی استان گلستان به همت پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که به درخواست مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و با حضور کشاورزان و کارشناسان پهنه برگزار گردید پژوهشگران این مرکز: دکتر محمد تقی فیض بخش، دکتر محمد حسین رزاقی و مهندس علیرضا ساوری نژاد آخرین دستاودهای تحقیقاتی این حوزه را برای حاضران ارایه نمودند و در ادامه مسایل مختلف این حوزه در گفتگویی دو سویه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.