بازدید مسئولان گندم و جو اقلیم شمال کشور موسسه اصلاح بذر از ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

دکتر منوچهر خدارحمی مسئول گندم اقلیم شمال کشور و دکتر علی براتی مسئول جو شمال کشور در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور از پروژه ها، آزمایشات، ارقام و لاین های تکثیری گندم و جو کاشته شده ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه پس از رویت مواد ژنتیکی موجود ایستگاه گنبد جهت بررسی ارقام و لاین های امیدبخش گندم و جو در مزارع زارعان از مناطق مختلف شهرستان گنبد و مزارع کشاورزان منطقه بازدید کرده و با اعلام رضایت از وضعیت موجود مزارع، از زحمات محققان و کارشناسان مربوط قدردانی نمودند.