بازدید مشاور وزیر و مجری طرح محوری گندم از طرح های تحقیقاتی ایستگاه عراقی محله گرگان

مهندس اسفندیاری پور مشاور محترم وزیر در طرح گندم به اتفاق هیات همراه از طرح های تحقیقاتی گندم در ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور تعدادی از مدیران و معاونان سازمان جهادکشاورزی استان و دکتر ابوالفضل فرجی معاون پژوهشی مرکز و گروهی از پژوهشگران انجام شد دکتر سوقی پژوهشگر غلات بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز توضیحات لازم را در خصوص طرح های تحقیقاتی، ارقام و لاین ها از نظر مسائل مختلف از جمله مقاومت به بیماری ها و کیفیت آنها برای حاضران بیان نمودند.