آغاز کاشت کنجد ناشکوفا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس

کاشت کنجد ناشکوفا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان آغاز شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: با توجه به اینکه امسال در برنامه ریزی و سیاست های ایستگاه، به عنوان کشت دوم، تمرکز بر کاشت کنجد ناشکوفا است لذا با تلاش شبانه روزی همکاران مرتبط، کارهای آبیاری ،آماده سازی و کاشت این رقم آغاز شده و به یاری خدا تا سقف ۵۰ هکتار ادامه خواهد داشت.
مهندس حقیقی اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی های سازمان جهاد کشاورزی استان و این مرکز، همکاران ایستگاه گنبد برای تولید بذر کنجد ناشکوفا و تامین بذر در سال آتی و گسترش این محصول با تمام همت، مشغول تلاش می باشند.