نشست هم اندیشی رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با رئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در یک نشست صمیمی با دکتر محمدحسین عصاره، رئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال حضور یافته و در خصوص برنامه های همکاری این دو مجموعه بحث و گفتگو شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در دفتر ریاست موسسه در کرج و با حضور ریاست موسسه و معاونان و مدیران ایشان برگزار شد ضمن خوش آمد دکتر عصاره و استقبال از این نشت، بررسی طرح و برنامه های مشترک بین دو مجموعه و دستاوردهای ارزشمند این حوزه انجام شد و در ادامه با توجه به سیاست های سازمان تحقیقات، در خصوص نحوه گسترش همکاری و ارتقای برنامه ها و عملکرد دو مجموعه تبادل نظر و برنامه های جدید در حوزه وظیفه مندی، جهت اجرا برنامه ریزی شد.