کاشت آزمایشات کنجد ناشکوفا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

کاشت کنجد ناشکوفا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان آغاز شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت:کنجد از گیاهان کم آب بر تابستانه است و یکی از مهم‌ترین مشکلات توسعه کشت آن، ریزش دانه در زمان برداشت می باشد. در فرایند اصلاح این آسیب، طی چند سال گذشته به همت اعضای هیات علمی و محققان و کارشناسان این مرکز، یک توده بذری که مقاوم به ریزش بوده و عملکرد مناسبی نیز دارد جهت کشت در استان گلستان معرفی شد و مورد استقبال گسترده کشاورزان منطقه قرار گرفت.
دکتر فیض بخش ادامه داد: در سال جاری نیز در راستای ارتقای فرایند بهره برداری مناسب تر از این محصول، چندین آزمایش جهت خالص سازی، تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و… تدوین شده و این رقم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان کشت گردید.