کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان پایان یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: در راستای آسیب شناسی این روش و ارایه راهکارهای دقیق به جامعه تولید کننده و بهره برداران بخش کشاورزی، به همت پژوهشگران از بخش‌های مختلف تحقیقاتی مرکز، از جمله بخش تحقیقاتی زراعی و باغی، گیاه پزشکی، فنی مهندسی و خاک و آب، آزمایشات مختلفی از جمله مقایسه ارقام رایج و هوازی، تاریخ کاشت، علف های هرز، بیماری‌ها ، میزان کود نیتروژن، اسید هیومیک و بررسی میزان آب مصرفی به اجرا در آمد.