جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان علی آباد کتول

جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات کشاورزی استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات دهستان مزرعه کتول مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان علی آباد کتول باحضور پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد علی دهقان در روز سه شنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحققان معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات دهستان مزرعه کتول مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.
دراین برنامه در خصوص مسائل مختلف فنی منطقه از جمله وضعیت عملکرد کلزا و گندم بحث و تبادل و نظر شد.
در انتهای برنامه پیشنهادات گروه به شرح زیر ارایه شد:
۱-علل کاهش عملکرد کلزا در مزارع کلزای منطقه در جلسات بعدی بیشتر بحث و علل مختلف آن مورد بحث قرار گیرد
۲-با توجه به اینکه کشت ارقام مقاوم نقش مهم و مؤثری در کاهش آلودگی مزارع به آفات و بیماری ها ایفا کردند، پیشنهاد شده که از ارقام جدید و مقاوم به بیماری ها در سال های آتی برای مزارع منطقه استفاده شود و از ارقام دیررس و فاقد مقاومت و ناشناخته استفاده نشود.
۳-مدیریت مزارع از تهیه زمین، تناوب، تغذیه و آبیاری جهت کنترل آفات و بیماری ها استفاده شود و تنها به سمپاشی ها و مبارزه شیمیائی اکتفا نشود.