بازدید رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور از ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

دکتر صابر گلکاری رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور به اتفاق دکتر خشنود علیزاده معاون پژوهش و فناوری و دکتر مظفر روستایی رئیس بخش غلات، از پروژه ها، آزمایشات، ارقام و لاین های گندم و جو کاشته شده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه که با همراهی دکتر کیانی معاون پژوهشی، دکتر مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی و گروهی از پژوهشگران ایستگاه انجام شد پس از معرفی کلی برنامه ها، مزارع، آزمایشات و طرح های موجود ایستگاه گنبد، جهت بررسی ارقام و لاین های گندم و جو از مزارع بازدید کرده و با اعلام رضایت از وضعیت موجود مزارع، از زحمات محققان و کارشناسان مربوطه بویژه همکارانی که در روند ارقام جدید دیم نقش فعال داشته، قدردانی نمودند.