تکریم و تجلیل از خدمات دکتر حسینی رییس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

در جلسه ای با حضور دکتر فرجی رییس، دکتر کیانی معاون پژوهشی، مسولان حراست و روابط عمومی و اعضای هیات علمی، پژوهشگران وکارشناسان بخش، از زحمات و خدمات دکتر سید علی حسینی رییس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تجلیل شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این آیین که در محل دفتر بخش برگزار شد ابتدا دکتر فرجی ضمن مروری بر روند برنامه ها و کارهای بخش و ایستگاه های تابعه و برنامه هایی که در سال های گذشته، به تازگی در بخش انجام شده که برخی از آنها پیشرو کشوری نیز بوده است در خصوص این روند روبه رشد، شرایط جاری مرکز و سازمان و انتظاراتی که در افق تعالی مرکز و تعامل بخش با واحد اجرا در استان و برنامه های موسسه در جایگاه کشوری، دیدگاه ها و انتظارات خود را بیان نمود و در ادامه ضمن اشاره به روند کاری و حضور دکتر حسینی در جایگاه ریاست بخش تاکنون که ایشان به آستانه و افتخار بازنشستگی نائل شده اند، و رد خیری که به سبب حضور با تجربه ایشان در این حوزه برای مجموعه خلق شده از زحمات دکتر حسینی در طول بیش از ۳ دهه خدمت، قدردانی نمود و در انتهای برنامه ضمن آرزوی سلامت و بهروزی و توفیق در تمامی جایگاه های زندگی، پس از قرائت متن تقدیرنامه، لوح، خدمت ایشان تقدیم شد.
شایان ذکر است در این جلسه مهندس لطف اله پارسایی به عنوان سرپرست جدید بخش معرفی شد.