آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۵

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و محقق پژوهشکده بیوتکنولوژی از روند داشت مزرعه سالیکورنیا در ایستگاه شوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان

دکتر مختار مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان و دکتر جباری محقق پژوهشکده بیوتکنولوژی از روند داشت آزمایشات مزرعه سالیکورنیا ...

ادامه مطلب »