آرشیو روزانه: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

برگزاری جلسه گیاهان دارویی در مرکزتحقیقات و آموزش گلستان با حضور اعضای استانی کارگروه و مشاور و مدیر کارگروه گیاهان دارویی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جلسه گیاهان دارویی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور مهندس ابراهیمی مشاور و ...

ادامه مطلب »