آرشیو روزانه: ۱۱ مهر ۱۳۹۵

دیدار رییس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی از غرفه مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی

دکتر عباسی رییس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای علمی پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ...

ادامه مطلب »