آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۵

برای نخستین بار گزارش گونه Sagina procumbense L. از ایران و محدوده فلور ایرانیکا توسط پژوهشگر بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

برای نخستین بار گزارش پژوهشگر بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان گونه ...

ادامه مطلب »

تجلیل از پروفسور دکتر علیرضا کیانی پژوهشگر برتر وزارت جهاد کشاورزی با حضور مهندس حجتی وزیرجهاد کشاورزی و دکتر فرهای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمع کثیری از محققان کشور

در آیین تجلیل و جشن تقدیر از پژوهشگران برتر وزارت جهاد کشاورزی با حضور مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی و ...

ادامه مطلب »