آرشیو روزانه: ۲۰ آذر ۱۳۹۵

بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی استان از غرفه دستاوردهای بخش آموزش مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان از غرفه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در ...

ادامه مطلب »