آرشیو روزانه: ۷ مهر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی مدیران سازمان جهاد کشاورزی به همت پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کارگاه آموزشی تحت عنوان اصول و مبانی کشاورزی حفاظتی توسط دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی ...

ادامه مطلب »