آرشیو روزانه: ۱۵ مهر ۱۳۹۷

بازدید رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و رییس اتاق بازرگانی استان گلستان از گنجینه طرح ها و دستاوردهای پژوهشی ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق؛ مهندس امیر یوسفی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و نایب رییس اول و مهندس ...

ادامه مطلب »

بازدید معاون مدیرکل امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی از گنجینه طرح ها و دستاوردهای پژوهشی ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان

مهندس ادیبی معاون مدیرکل امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز ...

ادامه مطلب »