آرشیو روزانه: ۲۱ مهر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی ” ساختار مدیریت و نظام تولید عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک در کشور” به همت پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کارگاه آموزشی تحت عنوان “ساختار مدیریت و نظام تولید عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک در کشور” توسط دکتر محمد برزعلی، عضو ...

ادامه مطلب »