آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۷

سخرانی مسئول آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش موسسه ترویج و آموزش کشاورزی در همایش ملی مدیران هنرستان‌های کشاورزی سراسر کشور در استان گلستان

همایش ملی مدیران هنرستان های کشاورزی تابعه وزارت آموزش و پرورش با حضور مسئولان ملی، استانی و مدیران هنرستان های ...

ادامه مطلب »