برگزاری سومین جلسه سال ۹۸ شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

سومین جلسه سالجاری شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز شنبه مورخ ۲۲ خرداد ماه ماه ۱۳۹۸ در دفتر معاونت پژوهشی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ، در این برنامه که با حضور دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته و روسای بخش های تحقیقاتی مختلف برگزار شد با دستور جلسه بررسی نامه دکتر خاوازی ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با موضوع ابلاغ مصوبات جلسه ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ انجام شد و تمام ۴۲ بند نامه مورد بحث و بررسی کارشناسی حاضران قرار گرفت و در انتها ضمن جمع بندی گفتگوها، رهنمودها و راهنمایی های لازم از سوی دکتر کیانی، برای اجرای دقیق نامه و انجام گزارشات منظم از سوی بخش های مرکز ارایه شد.