برگزاری جلسه فنی و کارگاه آموزشی محقق معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسول پهنه شهرستان آق قلا

جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا باحضور پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد برزعلی در روز شنبه مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحقق معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا برگزار شد.
دراین برنامه در خصوص مسائل مختلف فنی منطقه با توجه به شرایط سیل اخیر در منطقه آق قلا کارگاه آموزشی در خصوص اثرات آب ایستادگی بر محصولات زراعی و باغی برگزار شد. در این کارگاه تاثیرات آب ایستادگی بر رشد، جذب مواد غذایی توسط گیاهان زراعی و باغی، میزام مقاومت محصولات مختلف به آن و نحوه کاهش اثرات مضر آن در محصولات مختلف به تفسیر بیان شد و در این خصوص بحث و تبادل و نظر شد.
در انتهای برنامه پیشنهادات به شرح زیر ارایه شد:
۱- به کارشناسان پیشنهاد گردید با توجه به حساسیت های محصولات مختلف به میزان و زمان آب ایستادگی استفاده از برخی انتخاب های موجود از جمله ایجاد سریع زه کش را بر اساس مقاومت گیاهان برنامه ریزی نمایند.
۲- در صورت وجود امکانات و وجود منابع مالی می شود در برخی محصولات از مواد کاهش دهنده اثرات مضر آب ایستادگی از جمله پاکلوبوترازول استفاده گردد.