آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۸

بازدید قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از روند برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دکتر رسول زارع قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از طرح ها، مزارع و برنامه های کاشت آزمایشات ...

ادامه مطلب »