آرشیو روزانه: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

بازدید مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی گلستان از روند برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

مهندس محمد سبزه مدیریت هماهنگی ترویج به همراه گروهی از مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از طرح ...

ادامه مطلب »