آرشیو روزانه: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

حضور فعال پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه برنامه‌ریزی سرشاخه کاری باغات با استفاده از ارقام جدید و تجاری در استان همدان

طی هفته پایانی بهمن ماه ۹۸ کارگاه برنامه‌ریزی، هماهنگی، هم اندیشی و تبادل تجربیات پیرامون موضوع سرشاخه کاری باغات با ...

ادامه مطلب »