بازدید پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از باغ های استان

پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای ماموریت های بخش، بازدیدی را از باغ های منطقه به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: در راستای رسالت و ماموریت های بخش، همکاران پژوهشگر گروه حشره شناسی بازدیدی از باغ های بلک بری و توت فرنگی منطقه توسکستان گرگان انجام دادند و ضمن بررسی مسایل مختلف منطقه، توصیه ها و نقطه نظرات لازم را به باغداران ارایه نمودند.