آرشیو روزانه: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

اهدای اقلام آزمایشگاهی توسط کارشناس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به آزمایشگاه عمومی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

مهندس فرج الله شربتی همکار شریف بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ...

ادامه مطلب »