آرشیو روزانه: ۱۵ تیر ۱۳۹۹

بازدید معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از برنامه های پژوهشی کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش و معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ...

ادامه مطلب »