آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۹

بازدید متخصصان موسسه تحقیقات برنج کشور از روند برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دکتر محمدرضا یزدانی متخصص آبیاری موسسه تحقیقات برنج کشور از طرح ها، مزارع و برنامه های کاشت آزمایشات برنج به ...

ادامه مطلب »