آرشیو ماهانه: خرداد ۱۴۰۰

معرفی رقم جدید کلزا تابان و افتخار مشارکت مهندس محمد نعمتی پژوهشگر پیشکسوت ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در این پروژه

کلزا رقم جدید به نام تابان از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شد و مهندس محمد نعمتی پژوهشگر پیشکسوت ایستگاه تحقیقات کشاورزی ...

ادامه مطلب »

ارایه گزارش پیشرفت سامانه کشاورزی حفاظتی در استان گلستان و کشور در وزارت جهاد کشاورزی به همت پژوهشگر پیشکسوت بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت دکتر محمد اسماعیل اسدی محقق مروج پیشکسوت آبیاری و عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ...

ادامه مطلب »