آرشیو روزانه: ۲ تیر ۱۴۰۰

معرفی رقم جدید گندم آبان و افتخار مشارکت مهندس خیرگو پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در این پروژه

گندم رقم جدید به نام آبان از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شد و مهندس معصومه خیرگو پژوهشگر ایستگاه ...

ادامه مطلب »