آرشیو ماهانه: مهر ۱۴۰۰

اجرای طرح ارزیابی سامانه های آبیاری سطحی (شیاری) و قطره ای نواری (تیپ) بر عملکرد و بهره وری مصرف آب برنج به همت محققان بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استان گلستان

به همت پژوهشگران بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، پروژه ...

ادامه مطلب »