آرشیو روزانه: ۱۸ آبان ۱۴۰۰

برگزاری وبینار آموزشی ملی ” امکان استفاده از آب شور برای گیاهان زمستانه” به همت استاد پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

وبینار آموزشی ” امکان استفاده از آب شور برای گیاهان زمستانه” به همت دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش و و ...

ادامه مطلب »