آرشیو روزانه: ۲۳ آبان ۱۴۰۰

طی حکمی از سوی دکتر ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی دکتر سید مجتبی خیام نکویی به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی منصوب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، طی حکمی از  سوی  دکتر ...

ادامه مطلب »