آرشیو ماهانه: آذر ۱۴۰۰

معرفی گندم رقم جدید آزادگان و افتخار مشارکت دکتر دهقان پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در این پروژه

گندم رقم جدید به نام آزادگان از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شد و دکتر محمدعلی دهقان پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی ...

ادامه مطلب »

برگزاری سخنرانی علمی « طراحی مدل کاربردی بخش کشاورزی مبتنی بر آمایش سرزمینی استان گلستان » در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به مناسبت هفته پژوهش سال ۱۴۰۰

به مناسبت نکوداشت هفته پژوهش سال ۱۴۰۰ سخنرانی علمی تحت عنوان: «” طراحی مدل کاربردی بخش کشاورزی مبتنی بر آمایش ...

ادامه مطلب »

برگزاری سخنرانی علمی «مشکلات گاوداری های استان گلستان و ارائه پیشنهادات برای رفع آن» در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به مناسبت هفته پژوهش سال ۱۴۰۰

به مناسبت نکوداشت هفته پژوهش سال ۱۴۰۰ سخنرانی علمی تحت عنوان: «”مشکلات گاوداری های استان گلستان و ارائه پیشنهادات برای ...

ادامه مطلب »

برگزاری سخنرانی علمی «”روش های جلوگیری از فرسایش پایاب حوضچه‌های آرامش بندهای انحرافی و سازه های سنگی ملاتی”» در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به مناسبت هفته پژوهش سال ۱۴۰۰

به مناسبت نکوداشت هفته پژوهش سال ۱۴۰۰ سخنرانی علمی تحت عنوان: «”روش های جلوگیری از فرسایش پایاب حوضچه‌های آرامش بندهای ...

ادامه مطلب »