آرشیو روزانه: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدید مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی از گنجینه طرح ها و دستاوردهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر محمد برزعلی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان از مزارع ...

ادامه مطلب »