ساخت برنامه تلویزیونی گیاهان دارویی با حضور رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

با حضور و همت دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان برنامه تلویزیونی با موضوع گیاهان دارویی در تاریخ دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ در محل ایستگاه عراقی محله گرگان تهیه شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر ابوالفضل فرجی استاد پژوهش و رییس مرکز در تهیه و ضبط یک برنامه تلویزیونی سراسری با موضوع گیاهان دارویی شرکت نمود و در خصوص مسائل فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و … ارایه مطلب نمود و در خصوص نقش موثر آن در اقتصاد و ایجاد یک منابع درآمدزای پویا و بزرگ برای جامعه تولید کننده و بهره بردار بخش اطلاعات کاملی را تقدیم بینندگان کرد.