بازدید معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از برنامه های پژوهشی کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از طرح ها، مزارع و برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و محققان حاضر انجام شد از طرح های خشکه کاری برنج در ایستگاه بازدید کردند و توصیه و هماهنگی های لازم برای فرایند برنامه فوق بعمل آمد و نقطه نظرات لازم در راستای سیاست ها و برنامه های مرکز و سازمان تات ارایه شد.