انجام پیوند گردو به همت پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

محقق گردو و پکان مرکز، مهندس مینا غزایی یان پژوهشگر گروه باغبانی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با موفقیت فرایند آزمایشات پیوند گردو را در استان به انجام رساند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، به دنبال حضور محقق باغبانی این مرکز مهندس مینا غزائی یان در دوره آموزشی پیوند گردو در استان همدان از تاریخ یکم تا ششم اردیبهشت ۹۸ و آشنایی با روش جدید پیوند سرشاخه کاری، این روش پیوند به صورت آزمایشی در این مرکز با تعداد محدودی پیوندک صورت گرفت.
مهندس غزائی یان در این خصوص گفت: در عملیات سرشاخه کاری پیوندک یا همان شاخه درختان گونه‌های برتر و اصلاح شده، برروی تنه درختان کم ثمر پیوند زده می‌شود. سرشاخه کاری گردو به منظور جلوگیری از خسارت سرما و ارتقای سطح اقتصادی باغات گردو انجام می گیرد.
شایان ذکر است هم اکنون پیوندک ها به طور مناسبی رشد نموده و عملیات پیوند با موفقیت همراه بوده است.