ساخت برنامه تلویزیونی گیاهان دارویی با حضور پژوهشگر گیاهان دارویی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

با حضور مهندس سپیده زوار عضو کارگروه گیاهان دارویی و پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان برنامه تلویزیونی با موضوع گیاهان دارویی در محل ایستگاه عراقی محله گرگان تهیه شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس سپیده زوار در تهیه و ضبط یک برنامه تلویزیونی سراسری با موضوع گیاهان دارویی شرکت نمود و در خصوص مسائل مختلف این حوزه و گیاهان دارویی بومی و استراتژیک استان و استعدادهای بالقوه و بالفعل در این زمینه، ارایه مطلب نمود و در خصوص نقش موثر آن در اقتصاد و ایجاد یک منابع درآمدزای پویا و بزرگ برای جامعه تولید کننده و بهره بردار بخش، اطلاعات کاملی را تقدیم بینندگان کرد.