بازدید دکتر فرجی از روند برنامه های پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان از مزارع تحقیقاتی و پروژه های پژوهشگران ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به این مرکز دوم تیر ماه ۹۸ بازدید به عمل آورد.


به گزارش روابط عمومی و و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه که با همراهی دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز و مهندس مقصودلو مسول ایستگاه تحقیقاتی مراوه تپه و گروهی از محققان ایستگاه انجام شد ایشان از پروژه‌ها و طرح‌های اجراشده و مزارع آزمایشات، پلتفرم سیمیت، وضعیت انبارهای نگهداری بذر، محوطه عمومی ایستگاه، آزمایشات و سطوح پرورشی گندم و جو آبی و دیم بویژه جو دیم فردان و بهدان و گندم نان دیم آسمان و ادامه برداشت آزمایشات غلات و همچنین کاشت کنجد ناشکوفا بازدید نموده و در پایان بازدید از اقدامات انجام‌شده و تلاش های ارزنده همکاران و مسئول ایستگاه تقدیر به عمل آورد.