برگزاری جلسه کمیته فنی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه کمیته فنی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز ۹ تیر ماه ۱۳۹۸ در دفتر ریاست بخش با حضور اعضای هیئت علمی و کارشناسان بخش برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر جلال محمدزاده رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز ضمن ارائه گزارش از وضعیت طرح های سال ۹۸ در ارتباط با برخی از مشکلات در اجرا و یا تصویب طرح ها و راهکارهای مناسب با اعضا ی بخش به بحث و گفتگو پرداختند.
همچنین در این جلسه علاوه بر موارد بالا، به طور ویژه به بررسی بندهای موجود در ابلاغیه ارسالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پرداخته شد.
در ادامه هریک از اعضا گزارشی از عملکرد و برنامه های خود در سال ۹۸ را ارائه دادند.
همچنین مقرر گردید با قول همکاری و مساعدت معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی پروژه های در زمینه پایش و مدیریت ضایعات محصولات باغی استان در مراحل پس از برداشت، با واحد صنایع غذایی بخش تهیه گردد.